Ethnobotanical Database of Bangladesh (EDB) 3.1
Plants of Bangladesh
     

Versions

   
 

Version 3.1: 10 January 2011. Many corrections and updates.

 
   
 

Version 3.0: July 2010. Many corrections and updates.

 
     
 

Version 2.0: 03 January 2010. Corrections and updates.

 
     
 

Version 1.0: 23 February 2009. Corrections and updates.